Kaliteli Bir Sesin Oluşumu

Kaliteli Bir Sesin OluşumuSes eğitimine başlayan öğrenci ilk olarak diyafram sistemiyle tanışır. Karnın alt bölgesinde yer alan diyafram kası hava ile doldurulur. Kasın içerisinde yer alan hava yüz rezonans boşlukları içerisine alınarak -dışarıya hava kaçırmadan- şarkı söyleme sırasında kullanılır. Diyafram nefesini en kaliteli biçimde kullanmak, artmış bir ses gücüne sahip olmayı, kaliteli bir ses rengi ni ve güzel yorumlamayı sağlar. Ses eğitiminde ünlü ünsüz harflerin ve hecelerin kullanılmasında ağız ve yüz kaslarının doğru kullanılması mümkündür. Sesin mikrofona alınması için alt çenenin serbest bırakılması, ağzın yeterince açılarak ve hecelerin yuvarlatılarak söylenmesiyle seste kubbeleşme ve ileriye ses atmak daha kolay sağlanır. Sesi geriye itecek heceler mutlak yuvarlanmalıdır.

Örneğin na hecesiyle yapılan egzersizde a harfi biraz daha oval kullanılır. Bariz şekilde no hecesi kullanılmasa da na hecesi adeta no’ya yakın bir şekilde icra edilir. Doğada kuşlar hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel sesli şancı’larıdır. Ağız kesitleri yüzlerine göre dikey konumdadır. Bu nedenle öten kuşların sesleri yüksek volümlü ve kubbelidir. Ancak insanların yüz anatomilerinde ağız yapısı enine kesit durumdadır. Sesler daima bu nedenle geriye kaçma eğilimindedir. Egzersizlerde kuş ağız yapıları örnek verilerek dudakların biraz daha öne uzatılarak ve mübalağalı biçimde şan icrasına uygun pozisyon alması sağlanır.

Çok sesli korolarda koristleri ya da opera solistlerinin solo icralarını izlediğinizde ağız yapılarının bu mantıkla pozisyonda olduğunu görebilirsiniz. Kaliteli bir sesin oluşumu için yapılan teknik egzersizlerin ardından işin ikinci önemli yanı icracının yorumudur. Tekniği oturmuş bir sesin mükemmelliği kadar solistin esere kattığı duygu da dinleyiciye iletilmelidir. Sadece çok mükemmel teknik yeterli değildir. Bir solistin eser içerisindeki duygu nüanslarına tam olarak uyması, duygu geçişlerini hissettirmesi de ses eğitiminin ana temel kurallarından biridir.